Disclaimer

BouwAanvoerders B.V. (BouwAanvoerders) is de bevoegde uitgever van deze webpagina. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Website gebruik
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. BouwAanvoerders garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Daarmee wijst BouwAanvoerders iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Auteursrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle aangeboden materiaal liggen bij BouwAanvoerders. Kopiëren, verspreiden of op enigerlei wijze openbaar maken of elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BouwAanvoerders.

Aldus is het ook niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken. U mag deze informatie wel afdrukken voor uw persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
BouwAanvoerders behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Het is raadzaam om regelmatig de op deze website aangeboden informatie, inclusief de disclaimer te controleren op wijzigingen

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag.

Back to Top