Bouwlogistiek Advies

De logistieke kosten in een bouwproject bedragen gemiddeld zo'n 15% van de aanneemsom. Een kans om dit anders en beter te doen is een doordacht logistiek advies. Vaak wordt er dan meteen gedacht aan de inzet van HUB's / bufferlocaties buiten de stad. Echter een doordacht logistiek advies maakt duidelijk welke oplossingen voor directe besparing gaan zorgen en welke niet. Elk bouwproject vraagt om maatwerk op gebied van logistiek.

Zowel in de aanbestedingsfase als in de ontwerpfase geven wij inzicht in de logistieke consequenties van het bouwsysteem. Door verschillende logistieke mogelijkheden te toetsen aan het ontwerp ontstaat de unieke optimale projectaanpak. Een aanpak gebaseerd op ervaring en kunde.

Onze aanpak

Onze eerste stap naar een praktische aanpak is het vaststellen van de materiaalstroom met de bijbehorende transporten. Het uitgangspunt is uw ontwerp en bestek. Dit doen we van grof naar fijn. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het vrachtvervoer, het personenvervoer, de benodigde opslagcapaciteit en de verpakkingseenheid. Een aanpak die wordt beïnvloed door de verwerkingssnelheid en het type & aantal (bouw)liften.

Vervolgens vindt er afstemming plaats met de leveranciers en onderaannemers, bijvoorbeeld in een Lean sessie. Op deze wijze ontstaat een gedeelde bouwlogistieke aanpak en krijgt uw bouwproces alle focus en aandacht.

Eisen aan duurzaamheid en de leefbaarheid van de omgeving worden steeds strenger en specifieker. Een algemeen plan volstaat niet meer. Daarom beoordeelt onze integrale aanpak het plan zowel vanuit verschillende perspectieven: vanuit de aannemer, de omgeving en vanuit duurzaamheid.

Ons uitgangspunt is het bouwtraject, ons doel is optimalisatie van de uitvoering door het inzetten van de juiste logistiek.

Winst door inzet van bouwlogistiek advies

  •  Besparingsmogelijkheid op de aanneemsom
  • Innovatieve aanpak zorgt voor winnende aanbesteding
  • Profiteren van de nieuwste kennis, inzichten en tools
  • Vermijden van faalkosten door slechte bouwlogistiek

Logistiek Advies

Bouwlogistiek Advies

Afmeting en gewicht

Het gewicht en de afmeting van de aangevoerde materialen en installaties zijn bepalend voor het transport in en door het gebouw. Hoe verder in de uitvoeringsfase, hoe belangrijker de afstemming hierover wordt.

Afgestemde aanpak

Begrip en consensus is de basis voor elke geslaagde aanpak. Met een gedegen plan en heldere instructies zijn we daarom halverwege, in de tweede helft stemmen wij dit met de belangrijkste bouwpartners af.

Transport categoriseren

Transporten splitsen in 5 categorieën levert inzicht waarmee een juiste aanpak per categorie wordt ontwikkeld. Bijvoorbeeld door de parkeerkosten voor woon- werkverkeer inzichtelijk te maken en hoe dit anders en goedkoper kan.

Route naar de bouw

Snel en veilig transport naar de bouw gaat vaak niet via de kortste route. Mogelijk is er sprake van een milieuzone of wachtlocatie. Ook fietsers en voetgangers hebben grote invloed op een betrouwbare aankomst.

Bouwlogistieke regie

Monitoring van de goederenstroom is relatief eenvoudig en dé betrouwbare indicatie voor de voortgang. Maar het is onmogelijk om alle materialen te registeren. Het monitoren van transporttijdigheid biedt mogelijkheden.

Horizontaal en verticaal transport

Liften en kranen zijn er in alle soorten en maten, maar zijn altijd erg kostbaar. Door het visualiseren van de bouwlogistieke stroom over de verschillende fases worden knelpunten inzichtelijk en kunnen de beste keuzes worden gemaakt.

Back to Top