Logistiek in de bouw

Een bouwproject succesvol begeleiden en bouwen begint bij een stevig fundament. Dat geldt logischerwijs voor de constructie zelf, maar ook voor de wijze waarop het project tot stand komt. Alles begint bij een goede logistiek. Wist u bijvoorbeeld dat gemiddeld zo’n 12 procent van de aanneemsom opgaat aan logistieke kosten?

Bij logistiek in de bouw wordt vaak al snel gedacht aan de inzet van BouwHUB’s / Bouwbufferlocaties aan de rand van de stad. Op deze manier zijn goederen snel aan en af te voeren, dat bepaart tijd en kosten. Goed doordachte logistiek in de bouw gaat echter nog een stuk verder. De juiste aanpak leidt namelijk al direct tot besparing. Dat vergt echter wel kennis, kunde en vooral maatwerk van onze experts.

Wat is goede bouwlogistiek?

Logistiek in de bouw is belangrijk, dat moge duidelijk zijn. Dat betekent ook dat er vroeg mee moet worden begonnen. Want zowel in de aanbestedingsfase als de uitvoeringsfase kan veel winst worden gerealiseerd. BouwAanvoerders geeft inzicht in de logistieke consequenties van het bouwsysteem. We toetsen verschillende mogelijkheden aan het ontwerp, waarmee een unieke, optimale projectaanpak wordt bereikt.

Bij goede logistiek in de bouw wordt rekening gehouden met de afval-, materieel- & materiaalstroom, inclusief bijbehorende transporten. Deze zijn af te leiden vanuit het ontwerp en bestek. Dat gebeurt van grof naar fijn. Onderwerpen waar onze experts zich om bekommeren lopen uiteen van vrachtvervoer en personenvervoer, tot aan benodigde opslagcapaciteit en verpakkingseenheid en verwerkingssnelheid. De zin en onzin van een BouwHUB en ook afstemming met leveranciers krijgt uiteraard onze aandacht.

Green Deal logistiek in de bouw

Het uiteindelijke doel van goede logistiek in de bouw is om tijd te besparen en kosten te reduceren. Kosten voor afstemming maar ook voor transport. Aan maatschappelijk verantwoord ondernemen zit echter nog een andere grote verantwoordelijkheid: duurzaamheid en milieu. Eisen op dit gebied worden steeds strenger en specifieker. U ontkomt er dus niet aan om hier tijdens het bouwproject nadrukkelijk rekening mee te houden.

Green Deal logistiek in de bouw is een nieuw concept, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met consequenties op niveau van duurzaamheid en milieu. Met andere woorden: het terugdringen van broeikasgassen (CO2-uitstoot). Dit wordt onder invloed van internationale akkoorden steeds belangrijker. Net al verantwoord watergebruik, duurzame afvalverwerking en het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen. Dit wordt van overheidswege en bij EMVI aanbestedingen steeds vaker ‘verplicht’ gesteld. BouwAanvoerders helpt u graag bij het verwezenlijken van deze doelen. Wij beschikken over zowel de kennis als de ICT-tools om uw logistiek in zowel de ontwerpfase door te rekenen als tijdens de uitvoeringsfase te monitoren. U bepaalt het ambitieniveau en de gewenste rekennorm. Onze ICT-tool bewaakt realtime uw productie en uw project kent geen verassingen.

Innovatieve oplossingen voor logistiek in de bouw

Planning, coördinatie en monitoring van transport rondom de bouwplaats vergt overzicht en inspanning. Om die reden biedt BouwAanvoerders met TiQiT een innovatieve ICT-tool aan. Hiermee heeft u altijd, waar en wanneer u dat wilt, overzicht over het bouwproces. Ook kunt u de inzet van het benodigde los- en hijsmateriaal (kraan, bouwlift etc.) eenvoudig plannen. Deze interactieve tool is ontwikkeld voor bouwers, door bouwers.

Naast dat TiQiT op ieder device realtime te gebruiken is, communiceert het systeem ook naadloos met essentiële systemen binnen uw eigen keten. U stelt zelf uw alerts in, zodat u tijdig op de hoogte wordt gebracht van eventuele problemen of tekorten. Wachttijden en onduidelijkheden zijn daarmee verleden tijd. Transportplanning, kraanplanning en materieelplanning zitten namelijk allemaal in één systeem, in één overzicht. Dit maakt u slagvaardig.

Uw keuze voor een uitgekiende bouwlogistiek

Bent u op zoek naar een ervaren en kundig partner voor het monitoren of uitvoeren van uw logistiek in de bouw? Wilt u bijvoorbeeld hulp bij het opstellen en uitdokteren van de juiste logistieke aanpak? Wij helpen u graag. Onze experts staan klaar om uw de logistiek van uw bouwoperatie snel en efficiënt in goede banen te leiden.

Voor meer informatie over onze diensten en wat we precies voor u kunnen doen, kunt u contact opnemen via info@bouwaanvoerders.nl.

Waarom BouwAanvoerders?

  • Meest actuele kennis en inzichten
  • Schaalbare oplossingen voor elk project
  • De slimste ICT tools in de branche
  • Inzet van Social Return
  • Door bouwers voor bouwers
Back to Top