Logistiek plan

Een goed en doordacht logistiek plan is een geijkte manier om bouwplanningen te realiseren en kosten te besparen. In veel gevallen wordt dan echter al snel gedacht aan de inzet van Bouw HUB’s en/of bufferlocaties langs de rand van de stad. Alhoewel dit een beproefde methode is, kan het echter ook anders. Het is een methode die ook nadelen kent. Om niet te zeggen: een andere aanpak is vaak beter.

BouwAanvoerders helpt u met het opstellen van een doordacht logistiek plan, waarin duidelijk staat welke oplossingen waarvoor moeten zorgen. U overziet direct welke besparingen er kunnen worden gerealiseerd en welke niet. Om dit optimaal te doen, maakt u gebruik van innovatieve technieken én de kennis en expertise van onze ervaren professionals. Zo krijgt u zowel in de aanbestedingsfase als in de ontwerpfase helder inzicht in de logistieke consequenties. Dit is steeds belangrijker en maakt ook bij EMVI aanbestedingen het verschil.

Het opstellen van een logistiek plan voor de bouw

Een goed logistiek plan is maatwerk. Om tot het beste resultaat te komen, toetsen we verschillende mogelijkheden aan het ontwerp. Hierdoor ontstaat een unieke en optimale – in uw situatie – projectaanpak. We stellen vanuit het ontwerp en bestek vast wat de materiaalstroom is met de bijbehorende transporten. Vervolgens vindt er afstemming plaats met leveranciers en onderaannemers.

Uiteraard houden we ook rekening met andere belanghebbenden, zoals gemeente en omwonenden. Hiertoe kunt u door onze experts het logistieke deel van het Bouwveiligheidsplan en BLVC-plan laten mee opstellen. Daarin staat welke maatregelen worden genomen om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid op en rondom de bouwlocatie te waarborgen. Ook worden hierin afspraken omtrent de communicatie tussen verschillende partijen vastgelegd. Een BLVC-plan is in sommige (grote) gemeentes al verplicht.

Logistiek plan met oog voor duurzaamheid

Van overheidswege worden de eisen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid steeds strenger en specifieker. Om ervoor te zorgen dat uw plan aan alle geldende regels en wetten voldoet, beoordeelt de integrale aanpak van BouwAanvoerders het logistiek plan voor de bouw vanuit meerdere invalshoeken. Uiteraard vanuit de aannemer, maar ook vanuit de omgeving én uit duurzaamheidsoogpunt.

Het laatste is wat ook wel Green Deal bouwlogistiek wordt genoemd. Op weg naar een nieuwe, duurzame economie wordt zeer nadrukkelijk rekening gehouden met de uitstoot van broeikasgassen en nieuwe energiebesparingstechnieken. Denk hierbij ook aan het efficiënt gebruik van water, duurzaam vervoer van en naar de bouwplaats en het gebruik van alternatieve materialen. In uw op maat ontworpen logistiek plan wordt het allemaal vastgelegd.

Logistiek bouwplan met behulp van innovatieve techniek

Stilstand is achteruitgang, ook in de bouw. Wij kunnen een logistiek plan voor u opstellen, maar uiteraard moet het gerealiseerd worden. Met ons advies kunt u zelf de bouwlogistiek uitvoeren of uitbesteden.

Ongeacht wie de logistiek uitvoert wenst u zelf ook live inzicht, dit maakt tijdige bijsturing mogelijk. Dat is mogelijk dankzij onze innovatieve TiQiT tool. Dit systeem stelt u in staat om zelf transporten naar, van en op de bouwplaats te monitoren. Hierdoor heeft u grip op de logistiek en daarmee alle aandacht voor het bouwproces.

Het intelligente systeem werkt met alerts die u zelf kunt instellen, zodat u tijdig notificaties ontvangt als er actie moet worden ondernomen. Een ander groot voordeel is dat transport-, kraan- en materiaalplanning in één systeem worden gecombineerd. Onduidelijkheden en lange wachttijden worden hierdoor gereduceerd. TiQiT is op ieder device (mobiel, tablet, laptop) realtime te gebruiken en zorgt voor forse besparingen.

Zelf logistiek coördineren

U kunt ons inschakelen om uw logistiek plan op te stellen. Het coördineren van de logistiek kunt u natuurlijk ook (deels) zelf doen. Wij helpen u dan met de juiste kennis en tools, maar u voert dan zelf uit. U beschikt dan over een aanpak en de middelen om zelf de bouwlogistiek te plannen en monitoren en bewaken. Wij verstrekken u de kennis en ICT-tool.

Bent u benieuwd naar een van de vele mogelijkheden die wij bieden om uw logistiek plan tot in de puntjes te verzorgen? Of bent u op zoek naar een manier om de kosten fors te verminderen door middel van een paar concrete ingrepen? Neem dan contact op met een van onze experts: info@bouwaanvoerders.nl.

Waarom BouwAanvoerders?

  • Meest actuele kennis en inzichten
  • Schaalbare oplossingen voor elk project
  • De slimste ICT tools in de branche
  • Inzet van Social Return
  • Door bouwers voor bouwers
  • Back to Top