Privacyverklaring

Beheer
Deze website www.BouwAanvoerders.nl staat onder beheer van BouwAanvoerders B.V. (BouwAanvoerders). Het waarborgen van de privacy van onze bezoekers op onze website nemen wij serieus.

In deze Privacyverklaring maken we openbaar welk beleid we hanteren voor de hierboven genoemde website, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. Ook wordt in deze verklaring omschreven op welke manier er cookies worden gebruikt. Deze verklaring is van kracht met ingang van 1 mei 2018.

Door de informatie en de diensten op onze websites te gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Gebruik van persoonsgegevens
Afhandeling van uw vragen via onze websites
Als u informatie via onze website gebruikt, bijvoorbeeld over onze serviceverlening of een verzoek indient dat u wordt teruggebeld, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag.

Personaliseren van onze website
De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze website te laten werken. Door bijvoorbeeld de inloggegevens van het inlogmenu te bewaren. U hoeft dan ook niet opnieuw dezelfde informatie in te vullen wat de site veel gebruiksvriendelijker maakt.

Het bieden van ondersteuning
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld beter informeren als u met onze helpdesk belt.

Wanneer we u ondersteuning verlenen, krijgen we daarbij toegang tot gegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld, gegevens kunnen informatie bevatten over u zelf of over de werknemers, klanten, bouwpartners of leveranciers van uw organisatie. Deze Privacyverklaring geldt niet voor gevallen waarin we toegang hebben tot deze informatie; de voorwaarden met betrekking tot de afhandeling en verwerking van dergelijke gegevens valt onder de toepasselijke overeenkomst tussen u en BouwAanvoerders.

Daarnaast bieden we op onze ICT tool TiQiT “Live Chat”-sessies aan om u te helpen terwijl u door onze tool navigeert. De persoonsgegevens die u ons via deze sessies verstrekt, behandelen we overeenkomstig deze Privacyverklaring.

Gegevens van bezoekers
Gegevens zoals het IP-adres, het type browser en de bezochte pagina’s die voortkomen uit één of meer bezoeken aan onze websites kunnen permanent worden bewaard, dit gebeurt anoniem en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. BouwAanvoerders zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Bescherming van rechten en eigendommen van BouwAanvoerders
Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van BouwAanvoerders, business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Beheer persoonsgegevens
We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en behandelen deze conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en per ingang van 25 mei 2018 met inachtneming van de Algemene gegevensverordening (AVG). Uw gegevens gebruiken we uitsluitend om onze dienstverlening optimaal te laten verlopen en zullen deze nooit met derden delen behoudens in de gevallen zoals in de Privacyverklaring omschreven.

Cookies
BouwAanvoerders maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer worden geplaatst. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer het IP-adres, het type browser en de bezochte pagina’s. In zo’n cookie wordt ook informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor zijn wij de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst, door bijvoorbeeld de inloggegevens van het inlogmenu te bewaren. U hoeft dan ook niet opnieuw dezelfde informatie in te vullen wat de site veel gebruiksvriendelijker maakt.

U, de bezoeker, bepaalt zelf hoe er met cookies wordt omgegaan door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden en kunt u vinden op de browser van uw aanbieder.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. BouwAanvoerders maakt gebruik van Google Analytics cookies om het surfgedrag van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – te verwerken tot modellen die ons helpen om onze websites te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Beveiliging
De beveiliging van de inlogschermen van onze ICT-tool TiQiT diensten wordt voortdurend geoptimaliseerd. De beveiliging werkt via de zogenoemde Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Omwille van data veiligheid heeft BouwAanvoerders ervoor gekozen de ICT tool TiQiT inclusief alle daarin opgenomen gegevens louter in Nederland op te slaan en maakt daarvoor gebruik van de gecertificeerde servers in Nederland (BIT datacentrum te Ede).

Wijzigingen
BouwAanvoerders behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u mededelingen hierover te hoeven doen. Het is raadzaam om regelmatig de op deze website aangeboden informatie te controleren op wijzigingen.

Retentie
Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang uw account actief is, of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op via info@bouwaanvoerders.nl.

We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Beveiliging
Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. BouwAanvoerders implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Toepasselijk recht
Op deze website en Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Privacy verklaring zullen wij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Privacyverklaring discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen heeft over onze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door BouwAanvoerders dan kunt u ons bereiken via de contactgegevens zoals weergegeven op deze site, waaronder ons emailadres: info@bouwaanvoerders.nl

Met een actieve account in onze ICT tool TiQiT is het mogelijk om uw persoonsgegevens via internet te bekijken of te wijzigen. Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan BouwAanvoerders heeft verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op.

Voordat BouwAanvoerders gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Back to Top