Bouwlogistiek

Steeds meer bouwprojecten vinden plaats in stedelijk gebied. Dit heeft tot gevolg dat materiaal en personeel vervoerd moeten worden naar bouwplaatsen binnen de stad. Daar is de ruimte beperkt, de bouwplaatsen zijn klein en de projecten groot. Ze zijn moeilijk bereikbaar voor groot bouwverkebouwlogistieker en kennen weinig opslagcapaciteit. De logische consequentie hiervan is dat het aantal vervoersbewegingen toeneemt. Daarnaast zijn bouwprojecten in steden moeilijk bereikbaar, verkeersopstoppingen ontstaan, waardoor middelen en mankracht niet tijdig arriveren of moeilijk aan te voeren zijn.

Door middel van slimme bouwlogistiek kan dit probleem grotendeels worden omzeild. BouwAanvoerders helpt u met slimme bouwlogistiek, zodat u soepel en gestroomlijnd bouwt. Hierdoor voorkomt u onnodige kosten en vertraging in uw bouwproces. Dat doen wij onder meer door middel van innovatieve ICT-tools, HUB’s of bufferlocaties, transport en een slim uitgedokterd bouwlogistiek-plan.

De voordelen van slimme bouwlogistiek

Wat is goede bouwlogistiek? Die vraag is te beantwoorden door te kijken naar de arbeidsproductiviteit. Het staat namelijk vast dat slechte logistiek leidt tot vertraging en stagnatie op de bouwplaats. Vakmensen die niet verder kunnen, omwonenden die geïrriteerd raken, een gemeente die zich laat gelden – slimme bouwlogistiek kan heel wat problemen voorkomen.

Om te beginnen kunt u echter al meteen besparen op de aanneemsom. Door de logistiek op orde te hebben, snijdt u namelijk flink in de kosten. Daarnaast zorgt onze innovatieve aanpak in veel gevallen voor een winnende aanbesteding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Green Deal bouwlogistiek. Dat wil zeggen: meer vrachtbundeling, gebruik maken van duurzame energie en uitstoot van broeikasgassen verminderen. Ook zullen dankzij slimme bouwlogistiek de zogeheten ‘faalkosten’ dalen. BouwAanvoerders kan in de ontwerpfase de juiste logistieke aanpak vaststellen en/of die in de uitvoeringsfase, met de inzet van HUB’s, trucks en mannen realiseren.

Innovatieve oplossingen voor de beste logistiek

Innovatie loont, zeker in een tijd waarin de regelgeving van overheidswege wordt aangescherpt. Het gebruik van een innovatieve ICT-tool houdt in dat de logistiek rondom uw bouwproces deels automatisch wordt bewaakt. Hiervoor maken wij gebruik van TiQiT; een innovatieve tool speciaal ontwikkeld voor bouwlogistiek, die 24/7 op ieder device de beste oplossing biedt. Slimme Bouwlogistiek 2.0 dus.

Deze tool draagt zorg voor de planning, coördinatie en monitoring van transport naar, van en op de bouwplaats. U krijgt duidelijk en snel inzicht in de logistiek rondom het bouwproces. Er ontstaat grip op het bouwproces en rust. Daarnaast is het ook eenvoudig om de inzet van het benodigde los- en hijsmateriaal (kraan, bouwlift etc.) te plannen. Dergelijke slimme bouwlogistiek zorgt voor overzicht en biedt u de mogelijkheid om grote efficiencyvoordelen en kostenbesparingen te realiseren.

Green Deal bouwlogistiek

Innovatie kent bij ons meerdere pijlers. Enerzijds is er dus de technische kant, met behulp van innovatieve hulpmiddelen als TiQiT. Anderzijds vraagt de huidige tijd ook om een scherp oog voor duurzaamheid. Green Deal bouwlogistiek van BouwAanvoerders is daar een mooi voorbeeld van. In een streven naar een nieuwe, duurzame economie dient immers ook – of misschien wel vooral – de bouwsector zijn steentje bij te dragen.

Green Deal bouwlogistiek zorgt ervoor dat uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de duurder en schaarse worden fossiele brandstoffen het hoofd worden geboden. Om daar als bouwpartij aan mee te werken, is creativiteit en innovatie van groot belang. Denk daarbij aan het efficiënt omspringen met materialen en duurzaam vervoer. Onze Green Deal bouwlogistiek voorziet hierin. Hoewel Green Deal bouwlogistiek soms nog een suffig imago heeft wordt het beoogde effect onder invloed van klimaatakkoorden steeds belangrijker. Daarnaast neemt de invloed van ‘name and shame’ en de invloed van EMVI aanbestedingen toe in het milieubewust bouwen.

Wat is goede bouwlogistiek in uw situatie?

Bij het opstellen van een goed doordacht logistiek plan voor uw bouwproject komt veel kijken. Het vraagt om afgemeten maatwerk. Meteen wordt duidelijk welke oplossing voor directe besparingen gaan zorgen en welke niet. Bent u benieuwd waar wat dat voor uw project betekent? Neem dan contact op met een van onze experts.

Wij geven u zowel in de ontwerpfase als in de aanbestedingsfase inzicht in de logistieke consequenties van het bouwsysteem en dragen zorg voor een optimale projectaanpak. Voor een aanpak gebaseerd op ervaring en kunde kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen: info@bouwaanvoerders.nl.

Waarom BouwAanvoerders?

  • Meest actuele kennis en inzichten
  • Schaalbare oplossingen voor elk project
  • De slimste ICT tools in de branche
  • Inzet van Social Return
  • Door bouwers voor bouwers
Back to Top